عشق و اعتماد

به من بگویید در باره ی خودتان و همسایه تان چه نظری دارید تا

دقیقا به شما بگویم که تندرستی تان در چه حال است. اگر به

انسانها عشق نمی ورزید و اعتماد ندارید به خدا هم نمی توانید

عشق بورزید و اعتماد کنید. اندیشه ی عشق و نفرت نمی تواند

همزمان در ذهنتان وجود داشته باشد.پس هر گاه به یکی از آنها

مشغول باشید قطعا دیگری غایب خواهد بود. به دیگران اعتماد

کنید و اقتدار ناشی از آن را صرف توکل به خدا کنید. این کار

سرشار از جادوست. معجزه ها و شگفتیها می آفریند. محبت و

اعتماد نیروهایی .پویا و زنده اند.

چارلز فیلمور


/ 2 نظر / 9 بازدید
roooh

دقیقن موافقم پست خوبی بود [تایید]