جسور باش!

انجام آنچه را که می توانی یا می اندیشی که می توانی،آغاز کن! در 

جسارت،نبوغ و اقتدار و اعجاز نهفته است.

 گوته


/ 2 نظر / 3 بازدید

سلام دوست عزیز مطالبت عالی بود من به تازگی بازی انلاین تراوین افتتاح کردم خواهش می کنم بیا ثبت نام و بعد بازی کن تا بفهمی چه هیجان و لذتی داره اگر هم در اخر بازی نفر اول شدی جایزه های نقدی وغیر نقدی بگیر باور کن خیلی بازی جذابی هست حتما ثبت نام کن تو بازی همه چیز اموزش داده میشه ادرس :www.metravian.ir

ویولون

آכمهای خاڪی مثل زمیـטּ استهلاڪ ناپذیرنـכ رفاقت با آناטּ اگرچہ با ارزشتریـטּ כارایی نامشهوכ ترازنامہ ات است ولی ثبتشاטּ نمی ڪنی نہ بخاطر عـכم تطابق با استانـכارهای حسابـכاری بخاطر اینڪہ כر ترازنامہ قلبت بہ گونہ ای ثبت شـכه انـכ ڪہ هیچ پایاטּ כوره ای تو را مجبور بہ بستـטּ حساب آטּ نمی ڪنـכ... وصیت نامہ جالب و زیبای حسیـטּ پناهی