رمز موفقیت

مرد جوانی از سقراط رمز موفقیت را پرسید که چیست.

سقراط به مرد جوان گفت که صبح روز بعد به نزدیکی رودخانه بیاید.

هر دو حاضر شدند.

سقراط از مرد جوان خواست که همراه او وارد رودخانه شود.

وقتی واردرودخانه شدند و آب به زیر گردنشان رسید،

سقراط با زیر آب بردن سر مردجوان، او را شگفت زده کرد.

مرد تلاش می کرد تا خود را رها کند اما سقراط قوی تر بود و او را تا زمانی که رنگ صورتش کبود شد محکم نگه داشت.

سقراط سر مرد جوان را از آب خارج کرد و اولین کاری که مرد جوان انجام داد کشیدن یک نفس عمیق بود.

سقراط از او پرسید: "

در آن وضعیت تنها چیزی که می خواستی چه بود؟"

پسر جواب داد: "هوا"

سقراط گفت: "این راز موفقیت است! اگر همانطور که هوا را 

می خواستی در جستجوی موفقیت هم باشی بدستش خواهی آورد"

رمز دیگری وجودندارد.


/ 1 نظر / 4 بازدید
ادیب

عکس های زیبایی را استادانه انتخاب کرده اید . احساسات پاک وقوی دارید که مبنای خوبی برای هنر مند شدن است سپاس فراوان-موفق باشید .