وقتی اوضاع بر وفق مراد نیست.

موقعی که اوضاع بر وفق مراد نیست، اغلب اشخاص فکر می کنند ( همیشه به همین منوال خواهد بود.)
اما شاید بتوانید از تمثیل بهتری هم استفاده کنید. مثلاٌ ( زندگی هم دارای فصلهایی است و من اکنون در فصل زمستانم)... 
در زمستان بعضیها یخ می زنند و بعضی دیگر اسکی بازی می کنند!بعلاوه در پس هر زمستانی بهاری است! همچنان که در پی هر روزی شبی است . خورشید طلوع می کند و می توان دانه های تازه ای کاشت. آنگاه تابستان و سپس پائیز و فصل برداشت فرامی رسد. آنتونی رابینز


/ 1 نظر / 6 بازدید
داداشی

وبلاگ خوبی داری . مشخصه سعی میکنی محتوا داشته باشه ... نسبت به سنت و حرفای پست ثابتت و محتوای وبلاگت ... فکر بزرگی داری ، موفق باشی .